Zakoni

Naziv Prilog
Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju PDF icon 23/17, PDF icon 33/17, PDF icon 30/19, PDF icon 34/20, PDF icon 33/21
Zakon o udžbenicima u Kantonu Sarajevo PDF icon 31/19, PDF icon 34/20, PDF icon 33/21

Pravilnici, propisi i dokumenti škole

Ostali pravilnici

Naziv Prilog
Pravilnik sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo PDF icon 12/22
Pravilnik s kriterijima za proglašavanje radnika za čijim radom je potpuno ili djelimično prestala potreba u osnovnim i srednjima školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo PDF icon 9/22
Pravilnik o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika PDF icon 29/19
Pravilnik o primjeni informacionog sistema EMIS u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo PDF icon 34/12
Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo PDF icon 24/18, PDF icon 13/20
Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i domovima učenika PDF icon 19/04
Pravilnik o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društveno korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi PDF icon 36/10, PDF icon 4/11, PDF icon 4/16
Pravilnik o nostrifikaciji/ekvivalenciji inostranih obrazovnih isprava u osnovnoj i srednjoj školi PDF icon 23/21
Pravilnik o neopravdanom izostajanju s nastave PDF icon 2/20, PDF icon 24/20
Pravilnik o stručnom usavršavanju odgajatelja, profesora nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i domovima učenika PDF icon 19/04
Pravilnik o ishrani učenika u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo PDF icon 2/18
Pravilnik o inkluzivnom obrazovanju PDF icon 32/19
Pravilnik o polaganju stručnog ispita odgajatelja, nastavnika i stručnih saradnika PDF icon 12/00, PDF icon 10/01, PDF icon 22/04
Pravilnik o prepoznavanju, prevenciji i zaštiti od diskriminacije u osnovnim školama PDF icon 52/19
Pravilnik o izboru, imenovanju i razrješenju direktora osnovnih škola Kantona Sarajevo PDF icon 2/18, PDF icon 32/18, PDF icon 30/19
Pravilnik o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnoj školi PDF icon 46/18 (dio 1/2), PDF icon 46/18 (dio 2/2), PDF icon 3/20, PDF icon 25/21
Pravilnik o internoj evaluaciji znanja učenika osnovnih i srednjih škola i eksternoj procjeni znanja učenika osnovnih škola Kantona Sarajevo PDF icon 15/18, PDF icon 17/18
Pravilnik o polaganju eksterne mature PDF icon 25/18, PDF icon 17/19, PDF icon 24/19
Pravilnik o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana PDF icon 29/19
Pravilnik o izboru, nadležnostima i načinu rada školskih odbora osnovnih škola Kantona Sarajevo PDF icon 35/17
Pravilnik o organizaciji i realizaciji specifičnih oblika nastave iz predmeta tjelesni i zdravstveni odgoj u osnovnoj školi PDF icon 53/19
Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova i o sadržaju i načinu vođenja registra osnovnih škola PDF icon 20/99