Biblioteka OŠ “Hasan Kikić” smještena je u prizemlju škole, u blizini samog ulaza u školski objekt. Sačinjavaju je dvije prostorije – prostor čitaonice i prostor s knjigama u slobodnom pristupu.

Osnovni zadatak biblioteke je da svojim korisnicima – članovima školske zajednice, pruži efikasan pristup informacijama u svim oblicima i nastavnim oblastima. Zbog toga je školska biblioteka izuzetno važan segment nastavnog procesa. Obrazovni eksperti vjeruju da su biblioteke srce školske zajednice. Pored svoje tradicionalne uloge, školska biblioteka evoluira kako bi odgovorila na nove izazove za učenike i nastavnike. Uz pomenutu ulogu u nastavnom procesu, biblioteka sada postaje i mjesto nezavisnih, malih i velikih grupnih aktivnosti koje se kreću od samostalnog čitanja do područja za izradu  prezentacija te prostora za saradnju koji podržavaju male grupe učenika koji rade zajedno. U našoj biblioteci, tokom nastave i nakon nje, učenici mogu koristiti različite informacijske izvore kako bi uradili zadaću, napravili prezentaciju, pojedinačno ili grupno radili na projektu, a sve s ciljem lakšeg savladavanja nastavnog gradiva i  postizanja što boljeg uspjeha.

Trenutno, biblioteka raspolaže s više od 6000 bibliotečkih jedinica. Biblioteka ima čitaonicu s 12 raspoloživih mjesta i  2 računara za korisnike s priključkom na internet.

Svi učenici  i uposlenici škole su članovi školske biblioteke. Članovi mogu posuđivati knjige tokom cijele nastavne godine.

Odjednom se mogu posuditi dvije knjige, jedna obavezna lektira i jedna nelektirna knjiga po izboru. Rok za vraćanje lektira je 15 dana, a za nelektirno djelo 30 dana. Postoji mogućnost produženja roka posudbe ako za istu knjigu ne postoji interes drugih korisnika biblioteke. Svesci referentne zbirke (rječnici, enciklopedije, leksikoni, priručnici i sl.) ne mogu se posuditi izvan prostora biblioteke, već se koriste u čitaonici.

Korisnici su dužni čuvati bibliotečku građu od svakog oštećenja. Ukoliko se utvrdi da je neko jako oštetio knjigu za vrijeme posudbe ili je knjigu izgubio, dužan je kupiti istu knjigu u zamjenu za oštećenu ili izgubljenu knjigu.

RADNO VRIJEME BIBLIOTEKE

8:00 – 14:00h