Adresa:

JU OŠ „Hasan Kikić“ Sarajevo
Gorica 27
71 000 Sarajevo, BiH

Kontakt

Telefon: +387 (0)33 445137
E-mail: hasan.kikic@oshkikic.edu.ba

Društvene mreže