Uprava

Almir Pleh, direktor

Samir Tiro, sekretar

Mevluda Hasković, samostalni referent za plan i analizu

Stručni saradnici

Azemina Macić, pedagogica

Nina Čizmić-Đurić, psihologica

Admira Hrelja, socijalna radnica

Almedina Pekušić, bibliotekarka

Nastavnici razredne nastave

Dragana Kokoruš

Elvedina Gerun- Fazlić

Ermina Hajrić

Mukadesa Delić

Maja Cucak

Jasmina Karadža

Amra Šemić

Lejla Smajović

Aida Jusić

Nastavnici predmetne nastave

Ajla Katica, Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost

Samira Hasaničević, Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost

Sanela Drinić, Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost

Lejla Đerzić, Njemački jezik

Branka Maličević, Engleski jezik

Refija Bulja, Engleski jezik

Alma Ramić, Matematika/Fizika

Enver Omeragić, Matematika

Nadina Selimović, Matematika

Muamer Dolovac, Geografija/Društvo

Azra Jakupović, Biologija/Priroda

Almasa Torlak, Hemija/Kultura življenja

Adisa Rešić Osmanović, Historija

Adnan Hodžić, Tjelesni i zdrvstveni odgoj

Muamer Hećo, Tjelesni i zdravstveni dogoj

Amina Kamarić, Tehnička kultura/Osnovi tehnike

Amar Aganović, Informatika

Suvada Vlajčić, Informatika

Almer Begić, Muzička kultura

Mušo Šahman, Likovna kultura

Hatidža Dedović, Građansko obrazovanje

Nihada Butmir, Zdravi životni stilovi

Meliha Suljić, Islamska vjeronauka

Zinajda Beganović, Islamska vjeronauka

Nastavnici predmetne nastave

Ajla Katica, Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost

Samira Hasaničević, Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost

Sanela Drinić, Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost

Lejla Đerzić, Njemački jezik

Branka Maličević, Engleski jezik

Refija Bulja, Engleski jezik

Alma Ramić, Matematika/Fizika

Enver Omeragić, Matematika

Nadina Selimović, Matematika

Muamer Dolovac, Geografija/Društvo

Azra Jakupović, Biologija/Priroda

Almasa Torlak, Hemija/Kultura življenja

Adisa Rešić Osmanović, Historija

Adnan Hodžić, Tjelesni i zdrvstveni odgoj

Muamer Hećo, Tjelesni i zdravstevni odgoj

Amina Kamarić, Tehnička kultura/Osnovi tehnike

Amar Aganović, Informatika

Suvada Vlajčić, Informatika

Almer Begić, Muzička kultura

Mušo Šahman, Likovna kultura

Hatidža Dedović, Građansko obrazovanje

Nihada Butmir, Zdravi životni stilovi

Meliha Suljić, Islamska vjeronauka

Zinajda Beganović, Islamska vjeronauka

Asistenti u nastavi

Mirha Gurda

Medina Vatreš

Edin Beganović

Adna Mekić

Hanka Muharemović

Dženana Žužić

Mobilni tim za inkluzivno obrazovanje

Stefan Ivanović, defektolog

Sanjin Husić, logoped

Džana Živojević, psiholog

Pripravnici

Džejla Veladžić

Sabrina Omerbegović

Nastavnice u produženom boravku škole

Ajlana Duranović

Amina Imšić

Sadina Gagula

Emina Agović

Tehničko osoblje

Nazlija Redžepagić

Fahira Kešmer

Namira Mešić

Nermina Livadić

Aiša Huskić

Inis Peštek

Adis Kešmer