– Sekcije –

Sekcije, klubovi, drugi oblici Voditelj Dan Termin Broj učenika
Vannastavne aktivnosti Lejla Smajović Ponedjeljak 10,45-11,30 25
Vannastavne aktivnosti Aida Jusić Ponedjeljak 10,45-11,30 26
Likovna sekcija Dragana Kokoruš Ponedjeljak 11,30 -12,15 12
Dramsko – recitatorska Berina Vatrenjak Ponedjeljak 11,30 -12,15 10
Mali hor Jasmina Karadža Srijeda 11,30 -12,15 10
Mali novinari Amra Šemić Utorak 11,30 -12,15 11
Lingvistička Maja Cucak Srijeda 11,30 -12,15 8
Mali ekolozi Ermina Hajrić Utorak 11,30 -12,15 6
Mali botaničari Mukadesa Delić Utorak 11,30 -12,15 9
Dramsko – recitatorska Ajla Katica Srijeda 12,20-13,10 11
Dramsko – recitatorska Samira Hasaničević Srijeda 12,20-13,10 9
Literarno – novinarska Sanela Drinić Petak 13,15 –14,00 10
Likovna Mušo Šahman Četvrtak 13,15 –14,00 7
Hor Almer Begić Ponedjeljak 12,20-13,10 42
Maketarsko – saobraćajna Amina Kamarić Srijeda 12,20-13,10 12
Informatička sekcija Suvada Vlajčić Utorak 12,20-13,10 6
Informatička sekcija Amar Aganović Petak 13,15 –14,00 5
Fudbal Adnan Hodžić Četvrtak 13,15 –14,00 18
Odbojka Adnan Hodžić Ponedjeljak 13,15 –14,00 18
Ekološka Azra Jakupović Utorak 12,20 –13,10 15
Klub ljubitelja geografije Muamer Dolovac Utorak 13,15 –14,00 15
CIVITAS Hatidža Dedović Ponedjeljak 12,20 –13,10 7
Klub ljubitelja engleskog jezika Refija Bulja Ponedjeljak 11,35 –12,20 11
Klub engleza Branka Maličević Četvrtak 13,15 –14,00 8
Klub ljubitelja njemačkog jezika Lejla Đerzić Utorak 13,15 –14,00 10
Historijska sekcija Adisa Resić Osmanović Četvrtak 12,20 –13,10 10
Islamska umjetnost Meliha Suljić Četvrtak 13,15 –14,00 7
Kućne radinosti Almasa Torlak Srijeda 13,15 –14,00 10

–     Dodatna

Redni broj Ime i prezime nastavnika Dodatna nastava iz predmeta Dan Termin
1. Nadina Selimović Matematika VI, VII, VIII i IX Ponedjeljak

Utorak

13,10-14,00

12,20-13,10

2. Alma Ramić Fizika VIII i IX Ponedjeljak

Srijeda

13,10-14,00

13,10-14,00

Direktor škole
Almir Pleh