Termini konsultacija sa predmetnim nastavnicima

– U skladu sa članom 19, stav (5), Pravilnika o ocjenjivanju učenika razrednik je dužan na zahtjev roditelja dogovoriti informativni razgovor s predmetnim nastavnikom. Shodno tome, dati su termini za konsultacije kako bi razrednici na zahtjev roditelja iste zakazali.

R.br. Prezime i ime nastavnika Predmet koji predaje Termin
1. Ajla Katica Bosanski,hrvatski,srpski jezik i književnost Petak, 10:00 sati
2. Samira Hasaničević Bosanski,hrvatski,srpski jezik i književnost Ponedjeljak, 9:55 sati
3. Sanela Drinić Bosanski,hrvatski,srpski jezik i književnost Četvrtak, 9:50 sati
4. Lejla Đerzić Njemački jezik Utorak, 10:45 sati
5. Branka Maličević Engleski jezik Utorak, 8:50 sati
6. Refija Bulja Engleski jezik Utorak, 11:35 sati
7. Alma Ramić Matematika, Fizika Srijeda, 9:15 sati
8. Enver Omeragić Matematika Ponedjeljak, 10,45 sati
9. Nadina Selimović Matematika Ponedjeljak, 12:25 sati
10. Muamer Dolovac Geografija, Društvo Četvrtak, 10:45 sati
11. Dženita Kurtović Biologija, Priroda Ponedjeljak, 12:25 sati
12. Almasa Torlak Hemija, Kultura življenja Petak, 10:00 sati
13. Adisa Rešić Osmanović Historija Četvrtak, 12:25 sati
14. Adnan Hodžić Tjelesni i zdravstveni odgoj Ponedjeljak, 13:15 sati
15. Amina Kamarić Osnove tehnike,Tehnička kultura Utorak, 11:30 sati
16. Lamija Zulčić Informatika Četvrtak, 11:40 sati
17. Suvada Vlajčić Informatika Petak, 12:20 sati
18. Almer Begić Muzička kultura Srijeda, 13:10 sati
19. Šahman Mušo Likovna kultura Četvrtak, 13:10 sati
20. Elvedina Ličanik D/K/R, Građansko obrazovanje Utorak, 11:30 sati
21. Nihada Butmir Zdravi životni stilovi Četvrtak, 13:10 sati
22. Meliha Suljić Islamska vjeronauka Srijeda, 11:30 sati
23. Dženita Ovčina / Behireta Horozović – Fazlić Islamska vjeronauka Ponedjeljak, 11,30 sati

 Direktor škole

Almir Pleh