Dobro došli na web stranicu
JU OŠ “Hasan Kikić“ Sarajevo

Dobro došli na web stranicu JU OŠ “Hasan Kikić“ Sarajevo

Pričajmo zajedno pozitivne priče u obrazovanju !

Dobro došli na web stranicu JU OŠ “Hasan Kikić“ Sarajevo

Naša škola od svog nastanka 1956. godine uspješno vrši svoju odgojno – obrazovnu misiju. Na našoj web stranici možete se informirati o historijatu škole, aktuelnim zbivanjima, kulturno – javnoj djelatnosti, projektima i manifestacijama koje pripremaju učenici, nastavnici i drugi uposlenici škole, nastavnim programima, vannastavnim aktivnostima, školi u prirodi, ekskurzijama, volonterskom radu, partnerstvu sa porodicama i širom društvenom zajednicom, inovativnim idejama i dobrim obrazovnim praksama.

Pričajmo zajedno pozitivne priče u obrazovanju !