Na osnovu  člana 57. stav (1) Zakona o osnovnom  odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br: 23/17, 33/17, 30/19, 34/20, 33/21) i Informacije Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo broj: 11/03-34-7041-3/22 od 20.01.2023. godine, direktor Javne ustanove Osnovna škola  „Hasan Kikić”  Sarajevo,  objavljuje

P O Z I V

ZA UPIS DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU

 

I – Upis djece u I razred osnovne škole vršit će se u FEBRUARU, u terminu od 1.2.2023. do 28.2.2023. godine.

U izuzetno opravdanim slučajevima upis djece će se obaviti i u augustu te se pozivaju roditelji/staratelji da djecu prijave za upis u februarskom roku, a samo izuzetno, uz opravdane razloge mogu se prijaviti u augustu.

IIU prvi razred školske 2023/2024. godine će se upisati  djeca koja do 1.3.2023. godine imaju navršenih 5 i po godina života.

Škola može omogućiti upis i djetetu mlađem od utvrđene starosne dobi za početak obaveznog odgoja i obrazovanja, uz pismeni zahtjev roditelja/staratelja djeteta i ako škola, nakon što razmotri preporuke Komisije za upis učenika u prvi razred, smatra da je to u najboljem interesu djeteta.

Upis djeteta mlađeg od utvrđene starosne dobi može se izvršiti samo ako dijete do kraja kalendarske godine puni šest godina života.

 

III – Školsko područje Javne ustanove Osnovna škola „Hasan Kikić“  obuhvata sljedeće ulice:

Merhemića trg, Husrefa Redžića, Avde Hume, Hakije Kulenovića, Gorica, Mostarska, Odobašina, Tepebašina, Prusačka, Crni vrh, Omera Stupca, Goruša, Ključka, Mice Todorović, Dajanli Ibrahimbega, Alipašina od broja 1. do broja 55., Avde Jabučice od broja 13. do broja 45. i od broja 14. do broja 46                                                       

U skladu sa članom 54. stav 6. Zakona o osnovnom odgoju  i obrazovanju, shodno zahtjevu roditelja, Škola  može upisati  i učenike  koji ne pripadaju  navedenom  školskom području poštujući Pedagoške standarde i normative za osnovnu školu (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 30/18, 9/22 i 20/22), odnosno raspoložive kadrovske i prostorne kapacitete.

 

IV – Za upis djece u prvi razred školske 2023/2024. godine potrebno je da roditelj/staratelj djeteta postupi prema uputi Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, te prijave sa potrebnom dokumentaicijom za upis djece u prvi razred skenirane ili fotografisane dostavi na e-mail adresu Škole: upis.prvacica@oshkikic.edu.ba ili lično u školu.

Sve dodatne informacije možete dobiti na kontakt telefone: 033/209 446 i 033/445 137 ili putem e-maila Škole: hasan.kikic@oshkikic.edu.ba                                                  

 

V- Orginalnu dokumentaciju za upis djece u prvi razred osnovne škole roditelji/staratelji dužni su dostaviti prilikom testiranja djeteta.

 

Obavezna dokumentacija za upis djece u prvi razred osnovne škole:

·         Obrazac prijave za upis djeteta u prvi razred osnovne škole za školsku 2023/2024. godinu (u predškolskoj ustanovi koju dijete pohađa)
·         Uvjerenje o pohađanju obaveznog programa za djecu u godini polazak u školu (u predškolskoj ustanovi koju dijete pohađa)
·         Izvod iz matične knjige rođenih/original ili ovjerena kopija;
·         Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkom stanju djeteta za upis u školu i zdravstvenom statusu s opisom poteškoća (u Domu zdravlja gdje dijete ima otvoren karton)
·         CIPS prijava boravka, kao dokaz o pripadnosti školskom području
Škola će nakon zaprimanja dokumentacije roditelja/staratelja informisati putem e-maila o terminu testiranja djeteta.
Poziv za upis prvacica 2022 2023