Sretan 8.april – Svjetski dan Roma

Na Svjetski dan Roma, slavimo romsku kulturu i istoriju, ali i prepoznajemo potrebu za borbom protiv diskriminacije i rodno zasnovanog nasilja, kao i za povećanjem stope upisa romske djece u škole, boljim pristupom obrazovanju, stambenom zbrinjavanju i ključnim uslugama.

Na današnji dan podsjetimo se da Romi pripadaju narodu čije ime u prevodu znači čovjek.