U periodu od 11.4.2023. do 21.4.2023.godine, u skladu sa Godišnjim programom rada škole, realizovati će se online nastava za učenike od V-IX razreda.