#OSCEBiH je prošle godine izabrala škole sa najboljim praksama koje potiču dobrobit i učenje svih učenica i učenika, te njihovo i učešće njihovih roditelja u životu i radu škole. #PonosniNaSvojuŠkolu
Sada odajemo priznanje školama i zajednicama koje svojim pozitivnim primjerima, aktivnostima i praksom njeguju toleranciju, poštovanje prema drugima i otvorenost.
Pogledajte kako OŠ “Hasan Kikić” iz #Sarajevo, kroz niz programa podrške usmjerenih na rano djetinjstvo i brigu za romsku djecu, potiče veće učešće Roma!
Podržimo veće učešće Roma u obrazovanju! #BoljeObrazovanje
—–
We’re highlighting schools and communities who foster an environment of tolerance, respect for others and openness through their practices. #ProudOfOurSchool
Watch how primary school “Hasan Kikic” from Sarajevo promotes Roma inclusion through support programmes targeting early childhood development and care for Roma students.
Let’s support greater participation of Roma in education! #BetterEducation