U srijedu, 9.2.2022.godine u 10,00 sati u prostorijama JU OŠ “Hasan Kikić” Sarajevo upriličena je Ceremonija primopredaje projekta obnove JU OŠ “Hasan Kikić” Sarajevo.

U okviru Temeljne grant pomoći za projekte ljudske bezbjednosti Vlada Japana dodijelila je grant pomoći u iznosu od 129.399,00 KM za Projekat obnove Osnovne škole „Hasan Kikić“ Sarajevo. GAGP   projekat   obnove   škole   podrazumijevao   je obnovu   stolarije,   termo   fasade,   izolacije   na pokrovu i ventila na radijatorima na objektu JU OŠ „Hasan Kikić“ Sarajevo.

Općina   Centar   sufinansirala   je   plaćanje   troškova PDV-a   i   nepredviđenih   troškova   u   okviru navedenog projekta.

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo osiguralo je  sredstva za zamjenu oluka, gromobrana i elektroinstalacija.

Realizacijom ovog projekta osigurano je poboljšanje uslova boravka i rada za 408 učenika/ca koji pohađaju školu, te su stvoreni uvjeti za uštede energenata i unapređenje energetske efikasnosti.

Ceremoniji primopredaje projekta prisustvovali su: Njegova Ekselencija gosp. Ito Makoto, ambasador Japana u Bosni i Hercegovini, gđa Naida Hota-Muminović, ministrica u Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, gosp.Srđan Mandić, načelnik Općine Centar, gosp.Almir Pleh, direktor JU OŠ”Hasan Kikić” Sarajevo.

Zahvaljujemo  se Vladi Japana, Ministarstvu za  odgoj  i obrazovanje  Kantona Sarajevo  i Općini Centar što su prepoznali stvarne potrebe škole i osigurali sigurnije i bolje uslove boravka i rada naših učenika i zaposlenika.