Osnovna škola “Hasan Kikić” Sarajevo primjer je eko aktivizma i promišljanja o zelenoj budućnosti grada.

Učešćem u programu certifikacije Eko škola u okviru projekta “Misli o prirodi!” koji implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska JU OŠ “Hasan Kikić” Sarajevo dobila je status SUPER EKO ŠKOLA.

Na osnovu Evaluacijskog izvještaja u postupku certifikacije, uvidom u dokumentaciju, obilaskom škole i na temelju razgovora sa predstavnicima učesnika/ ica u implementaciji programa Eko škole kroz projekat „Misli o prirodi!“, putem certifikacijskog postupka OŠ “Hasan Kikić” Sarajevo dobila je 95 bodova od ukupno 100 i na taj način stekla certifikat i status/zvanje: SUPER EKO ŠKOLA.

Certifikat potvrđujuje da škola implementira najbolje prakse odgoja i obrazovanja za okoliš/ životnu sredinu. Škola je otvorena za suradnju, prepoznatljiva je po svom eko angažmanu, kontinuirano promovira brigu o okolišu/ životnoj sredini i kao takva je prepoznata u lokalnoj zajednici.

Ličnim angažmanom učenici su preuzeli odgovornost za zaštitu životne sredine, promovirajući na taj način osjećaj odgovornosti za svoje okruženje i razvijajući kulturu društvene brige.
Želimo da kroz ekološku svijest i buduće generacije nastave njegovati identitet škole.