Zajednica u kojoj škola djeluje

Osnovno obrazovanje obavezno je za svu djecu. Svako dijete ima jednako pravo pristupa i jednake mogućnosti učešća u odgovarajućem obrazovanju, bez diskriminacije na bilo kojoj osnovi.

Sve javne osnovne škole imaju upisno školsko područje, i svi učenici u dobi obaveznog pohađanja nastave upisuju se u školu u upisnom području u kojem su nastanjeni. Učenici naše škole su sa područja mjesne zajednice Ciglane - Gorica i dijelom Marijin Dvor - Crni Vrh.

Školsko područje OŠ „Hasan Kikić“ obuhvata ulice: Merhemića trg, Husrefa Redžića, Avde Hume, Hakije Kulenovića, Gorica, Mostarska, Odobašina, Tepebašina, Prusačka, Crni vrh, Omera Stupca, Goruša, Ključka, Mice Todorović, Dajanli Ibrahim - bega, Ali - pašina od broja 1. do broja 55., Avde Jabučice od broja 1. do broja 45. i od broja 14. do broja 46.

Školski obveznik

Školskim obveznikom redovne osnovne škole se smatra dijete koje će do 1. marta tekuće godine navršiti pet i po godina života.

Škola koja ima odgovarajuće prostorne i kadrovske uvjete može omogućiti upis u školu i djetetu mlađem od utvrđene starosne dobi za početak obaveznog odgoja i obrazovanja, ako to traže roditelji/staratelji djeteta i ako škola, nakon što razmotri preporuke relevantnih stručnjaka, bude sigurna da je to u najboljem interesu djeteta.