Uprava škole


Almir Pleh Direktor
Azemina Macić Pedagog
Samir Tiro Sekretar
Mevluda Hasković Samostalni referent za plan i analizu