Projekti


Projekt: RASTIMO ZAJEDNO-Prva čitaonica otvorenog tipa
Nosioci projekta: Svi nastavnici predmetne i razredne nastave
Korisnici projekta: Učenici OŠ "Hasan Kikić"
Partner u projektu: COI STEP BY STEP, Udruženje "Društvo ujedinjenih građanskih akcija-DUGA, Udruženje "Obrazovanje gradi BiH"
Projekt: IGRAJ, UČI, RASTI SA MNOM
Nosioci projekta: Tim za projekte
Korisnici projekta: Učenici OŠ "Hasan Kikić" Sarajevo
Partner u projektu: CARITAS ŠVICARSKE
Projekt: Podrška projektima angažiranja Rom medijatora radi povećanja obuhvata i redovnog pohađanja osnovnog obrazovanja djece romske nacionalnosti
Nosioci projekta: Uprava škole, Rom asistent
Korisnici projekta: Učenici Romske nacionalnosti OŠ "Hasan Kikić"
Partner u projektu: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Projekt: PODRŠKA OBRAZOVANJU UČENIKA I SOCIJALIZACIJI PORODICA ROMSKE NACIONALNOSTI
Nosioci projekta: Nastavnici predmetne i razredne nastave, stručni saradnici i Rom asistent
Korsnici projekta: Učenici romske nacionalnosti OŠ "Hasan Kikić" Sarajevo
Partner u projektu: CARITAS ŠVICARSKE
Projekt: "VOLONTIRANJE JE COOL!"
Nosioci projekta: Volonterski tim škole
Korisnici projekta: Učenici, roditelji
Partner u projektu: "Centar za razvoj omladinskog aktivizma - CROA"