Zakoni i podzakonski akti

Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju

Pravilnik o ocjenjivanju učenika

Pravilnik o polaganju eksterne mature

Pravilnik o izmjena i dopunama pravilnika o poloaganju eksterne mature

Pravilnik o izmjena i dopunama pravilnika o izletima i ekskurzijama

Kriterij za upis učenika u srednju školu

Smjernice o postupanju u slučajevima nasilja nad djecom u FBiH

Kućni red

Pravila škole