Učenici JU OŠ „Hasan Kikić“ Sarajevo donirali GPS narukvice za djecu sa poteškoćama u razvoju

U cilju ostvarivanja saradnje škole sa širom društvenom zajednicom na Aktivu direktora održanom u junu 2018. godine, jedan od zaključaka bio je i potreba da se u narednom periodu inicira saradnja sa nekom od općina sa kojima Općina Centar uspješno sarađuje.

Ispred JU OŠ „Hasan Kikić“ Sarajevo odlučili smo u okviru obilježavanja „Dječije nedjelje“ pokrenuti inicijativu za donaciju GPS narukvica (sa karticama GSM operatera) za djecu sa poteškoćama u razvoju, a čime se mogu preduprijediti eventualne opasnosti u slučaju odlaska djece iz spektra od kuće ili drugog sigurnog okruženja i iste pokloniti učenicima sa poteškoćama u razvoju u JU OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde.

U okviru projektnih aktivnosti „Rastimo zajedno“ i projekta „Volontiranje je cool!“ učenici i roditelji naše škole donirali su sredstva za nabavku GPS narukvice za djecu sa poteškoćama kojoj su iste najpotrebnije.

Vjerujemo da smo aktivizmom naših učenika i partnerstvom sa roditeljima primjer pozitivnih praksi u obrazovanju – istakao je Almir Pleh, direktor JU OŠ „Hasan Kikić“ Sarajevo.

Dodjeli doniranih GPS narukvica u četvrtak, 11.10.2018. godine, u prostorijama JU OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ prisustvovali su gradonačelnik Goražda dr.sci. Muhamed Ramović, gospođa Amira Borovac, stručna savjetnica za predškolsko i osnovno obrazovanje i odgoj, gospođa Jasmina Djana, direktorica JU OŠ „Fahrudin Fahro“, kao i predstavnici JU OŠ „Hasan Kikić“ Sarajevo.