Spisak udžbenika za IX razred


Razred Nastavni predmet Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika Ime i prezime autora Izdavač Br. uče./udž.
IX Bosanski, srpski, hrvatski jezik i književnost Čitanka-udžbenik

Azra Velašević

Vesna Alić

Nam Tuzla  
Bosanski, srpski, hrvatski jezik i književnost Naš jezik Almira Džibirić

Dječija knjiga

Bosanska riječ

 
Engleski jezik Challenges 4 (Student's Book, Activity Book)

Michael Harris

David Mower

Anna Sikorzynska

Asmir Mešić

Buybook  
Njemački jezik Njemači jezik (drugi strani jezik)-udžbenik Zlata Maglajlija

Bosanska riječ

Dječija knjiga

 
Matematika Matematika za 9. razred osnovne škole Šefket Arslanagić Sarajevo Publishing  
Fizika Fizika-udžbenik Hasnija Muratović GRAFEX Mostar  
Biologija Biologija-udžbenik

Amela Begić

Jasminka

Hadžihalilović

Bosanska knjiga  
Geografija Geografijaudžbenik Greta Župančić Bosanska knjiga  
Historija Historija-udžbenik

Hadžija Hadžiabdić

Izet Šabotić

Mirza Čehajić

Bosanska knjiga

Vrijeme Zenica

 
Tehnička Kultura Tehnička kultura-udžbenik

Ahmetović, Numić

Kulenović

Vrijeme  
Informatika Informatika-udžbenik Lejla Dizdarević Sarajevo Publishing  
Muzička kultura Muzička kultura Refik Hodžić Nam Tuzla  
Islamska vjeronauka Vjeronauka 8

E. Grabus

M. Neimarlija

A. Purković

M. Zukić

El-Kalem-Izdavački centar Rijaseta

 
Likovna kultura Likovna kultura-udžbenik Admir Mujkić Sarajevo Publishing  
Hemija Hemija za 9.

Nataša Miličević

Mediha Musić

Sarajevo Publishing  
U nastavku se nalazi spisak udžbenika za ostale razrede
IZABERI RAZRED