o nama   skola.ba
  kontakt   centar.ba
  monks   ppzsa.ba
       
       
 
 
Posjetite nas na facebook-u

VANNASTAVNE AKTIVNOSTI ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA OPĆINE CENTAR
 
PLAN PISANIH PROVJERA ZNANJA U 2. POLUGODIŠTU
 
SPISAK UDŽBENIKA ZA ŠKOLSKU 2016/2017. godinu
 
PROTOKOL O POSTUPANJU U SITUACIJAMA NASILJA

 

 

 

 

O B A V J E Š T E N J A

UPIS UČENIKA U 1. RAZRED
 
ŠKOLA GIMNASTIKE
 

VRŠNJAČKO NASILJE: ŠTA JE I KAKO SE BORITI PROTIV NJEGA?

 
 

 

www.oshkikic.edu.ba
JU Osnovna škola "Hasan Kikić"
Adresa: Sarajevo, Gorica 27
Telefon/Fax: 445-137 , 220-162
E-mail: oshasankikic@gmail.com